top of page
  • WCD

AKTUELL FORSKNING OM ANVÄNDNINGEN AV UVC-ENHETER I SÅRVÅRD


Ny betydande forskningsresultat om användning av UVC-enheter i sårvård. Professor Ozlem Ozmen vid Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetet, institutionen för patologisk veterinärmedicin, har tillsammans med sitt forskarteam genomfört en studie år 2021 med titeln “Ameliorative and Disinfection Effects of Ultraviolet-C Radiation on Experimentally Induced and Infected Skin Wounds: A Mice Model Study” (1), där användningen av UVC som behandlingsmetod undersöktes för bakterierna staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis samt streptococcus sp. i en in vivo-studie. Dessa bakterier spelar en stor roll globalt som orsaker till sårinfektioner och hudinfektioner.

Forskningsresultaten är mycket uppmuntrande, då UVC visat sig ha en betydande effekt på sårläkning och neutralisering av bakterier. Förutom desinfektion, visade UVC-strålning också sårläkande effekter, till exempel genom att sakta ner utsöndringen av caspase 3-proteinet, vilket är en betydande upptäckt för att främja cellernas hälsosamma förnyelse och förebygga förekomsten av tumörer (2). Patologiska studier visade att UVC inte orsakade skador på det levande vävnadens DNA. Forskarna rekommenderar användning av UVC i sårvård i små och upprepade doser, som ges till patienten dagligen. Denna behandlingsmodell ligger också till grund för funktionen av WCD-sårvårdsenheten tillverkad av Led Future, som ger djurets eget immunförsvar ett försprång genom att hålla den yttre belastningen av patogener låg.


Ozmens forskargrupps studie stödjer tidigare resultat, särskilt användningen av UVC som desinfektionsmetod i sårvård och resultaten om UVCsäkerhet för hudcellerna i sårområdet.


Källor:


(1) “Ameliorative and Disinfection Effects of Ultraviolet-C Radiation on Experimentally Induced and Infected Skin Wounds: A Mice Model Study” First Published September 13, 2021, Ozlem Ozmen, Ezgi Sababoglu, Zafer Ozyildiz, Adem Milletsever, Gozde Okuyucu

(2) Old, new and emerging functions of caspases, Published online 2014 Dec 19. doi: 10.1038/cdd.2014.216, S Shalini, L Dorstyn, S Dawar, och S Kumar https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4356345/

0 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page