top of page

Kilpailuehdot:
 

Hevoset Tietovisa- nettikilpailun säännöt ja ehdot:

Järjestäjä:

Led Future Oy

Y-tunnus: 2858484-5 

Taivaanpankontie 8, 70200 Kuopio

 

Osallistumisehdot ja -säännöt: Kilpailuun voit osallistua Hevoset-messujen aikana 6.-7.4.2024 haavanhoitolaite.fi -sivulla. 

Henkilötietojen käsittely: Kilpailuun osallistuvien henkilötietoja kerätään kilpailunjärjestäjän Led Future Oy:n (myöhemmin järjestäjä). Henkilötietoja voidaan käyttää järjestäjän omaan sähköpostimarkkinointiin, mutta ei jaeta muille. 

Vastuuvapauslauseke: Kilpailuun osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja osallistuja käyttää siihen omaa mobiililaitetta. Järjestäjä ei ota vastuuta osallistujan mobiililaitteesta. 

Voittajan valinta ja palkintojen toimittaminen: Voittajaan olla yhteydessä sähköpostitse ja palkinnon voi lunastaa 31.12.2024 asti. 

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa WCD-laitteesta ja sitoutuu allekirjoituksellaan näihin ehtoihin.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan käytössä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Käyttäjä ei saa luovuttaa WCD-laitetta ulkopuoliselle.
Käyttäjän tulee palauttaa kuukauden käytön jälkeen WCD-laite siinä kunnossa kuin se on luovutettu, jollei palautuksen ajankohdasta tai muusta ole erikseen sovittu.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään WCD-laitetta vain sille tarkoitetulla opastetulla tavalla ja niin ettei Led Futuren maine vaarannu WCD-laitteen epäasiallisen käytön vuoksi. 

WCD-laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.
Käyttäjän on ilmoitettava Led Futurelle WCD-laitteen käyttöaikana tulevasta viasta tai laitetta kohdanneesta vahingosta. 

bottom of page