top of page

Tävlingsvillkor:

Regler och villkor för onlinetävlingen Horses Quiz:

.

Arrangör:

Led Future Oy

Personnummer: 2858484-5

Taivaanpankontie 8, 70200 Kuopio

Villkor och regler för deltagande: Du kan delta i tävlingen under Hevosetmässan den 6-7 april 2024 på sidan håvanhoitolaite.fi.

Behandling av personuppgifter: Tävlingsdeltagarnas personuppgifter samlas in av tävlingsarrangören Led Future Oy (senare arrangören). Personuppgifter kan användas för arrangörens egen e-postmarknadsföring, men inte delas med andra.

Friskrivningsklausul: Deltagande i tävlingen är helt frivilligt och deltagaren använder sin egen mobila enhet. Arrangören tar inget ansvar för deltagarens mobila enhet.

Val av vinnare och leverans av priser: Kontakta vinnaren via e-post så kan priset hämtas fram till 31 december 2024.

.

Användaren är personligen ansvarig för WCD-enheten och samtycker till dessa villkor genom att skriva under.

Användaren förbinder sig att iaktta särskild försiktighet och försiktighet under användning.

Användaren får inte lämna över WCD-enheten till en tredje part.
Efter en månads användning ska användaren lämna tillbaka WCD-enheten i det skick som den överlämnades, såvida inte tidpunkten för återlämning eller annat har avtalats separat.

Användaren förbinder sig att endast använda WCD-enheten på det instruerade sätt som är avsett för den och så att Led Futures rykte inte äventyras på grund av felaktig användning av WCD-enheten.

WCD-enheten får inte föras utanför Finlands gränser.
Användaren måste meddela Led Future om ett framtida fel eller skada på enheten under användningen av WCD-enheten.

.

.

.

.

.

.

.

.

bottom of page